<B>Brillianthus</B> Telersvereniging Brillianthus wordt gevormd door een groep enthousiaste en ambitieuze anjertelers, die door samenwerken levering van een kwaliteitsanjer kan realiseren. <A HREF="http://www.brillianthus.nl">Brillianthus</A><BR>Labels van Brillianthus: Anjer Dianthus Nelken Karafiat Standaardanjer Anjersoorten Cultivars BVH VBA Flora Flora.<BR>Kijk op <U>www.brillianthus.nl</U>
> LinkLib.nl > Bloemen > Meer Bloemen links